Hội truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam được thành lập ngày 01/09/1956. Trải qua hơn 60 năm với biết bao biến động của thời cuộc; con dân Chúa có cớ lớn để cảm tạ Ba ngôi Đức Chúa Trời vì Ngài vẫn ở cùng, gìn giữ và phát triển Hội thánh Ngài cho đến ngày nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến công tác xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa ban phước trên quý vị.

 

 

Chúng tôi đang cập nhật thông tin...

 

   
© VCM