1/ Tài khoản Việt Nam Đồng (VNĐ):

Tên chủ tài khoản: Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam

Số tài khoản: 1018046805

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TP. Đà Nẵng

 

2/Tài khoản tiền USD:

Tên chủ tài khoản: Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam

Số tài khoản: 1018046862

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TP. Đà Nẵng

Swift Code: BFTVVNVX

 

 

2/Tài khoản của thủ quỹ ban xây dựng trụ sở VCM:

Tên chủ tài khoản: (Mục sư) Nguyễn Tợi  

Số tài khoản: 2004206179957

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam (Agribank) chi nhánh Sơn trà, TP. Đà Nẵng

Điện thoại Mục sư Nguyễn Tợi: 0913490001

 

   
© VCM