Bạn có thể chuyển tiền cho ban xây dựng từ các ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn

  1/ Ứng dụng MOMO
  2/ Ứng dụng ViettelPay
   
© VCM