Danh sách ân nhân dâng hiến và cho Giáo hội mượn tiền tháng 5/2020

Stt Ngày Người dâng Nhóm Số tiền Số dư
215 2020-05-18 Hội thánh Đăk Tu II dâng XD Hội thánh  23,500,000 4,660,450,000
216 2020-05-18 Hội thánh Den Luk dâng XD Hội thánh  48,500,000 4,708,950,000
217 2020-05-18 Hội thánh Củ Chi, tp Hồ Chí Minh dâng XD Hội thánh  1,335,000 4,710,285,000
218 2020-05-18 Vợ chồng Anh chị Vì &Hoa, Sai gòn dâng XD Gia đình 500,000 4,710,785,000
219 2020-05-20 vợ chồng anh chị Quang Dũng, Tuý Hường dâng XD Gia đình 46,520,000 4,757,305,000
220 2020-05-20 Hội thánh Cu Dun, Hướng Hoá dâng XD Hội thánh  3,000,000 4,760,305,000
221 2020-05-27 Mục sư Nguyễn Tợi cho BDA Mượn để XD Cá nhân 50,000,000 4,810,305,000
222 2020-05-28 Hội thánh Peng Siel 2 cho BDA mượn để XD Hội thánh 50,000,000 4,860,305,000
223 2020-05-28 Hội thánh Đak Ven cho BDA Mượn để XD Hội thánh 30,000,000 4,890,305,000
224 2020-05-28 Gia đình A Màu & A Thuy, Điểm 4, Pengxal Peng Gia đình 5,000,000 4,895,305,000
225 2020-05-29 A Công, Đông thượng, cho BDA mượn để XD Cá nhân 5,000,000 4,900,305,000
226 2020-05-29 Cháu Hải Vân cho BDA mượn để XD Cá nhân 93,080,000 4,993,385,000

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)                                                                   

 

   
© VCM