Dâng hiến tháng 6/2020

Stt Ngày   Người dâng Nhóm   Số tiền   Số dư
227 2020-06-01  Mục sư A Héo chuyển giúp Ht & C/nhân  255,500,000  5,248,885,000
 2020-06-01  Mục sư A Xa cho mượn đầy tớ Chúa 10000000   5,248,885,000
 2020-06-01  Hội thánh Đăk Ak 3 cho mượn Hội thánh 11000000    5,248,885,000
 2020-06-01  Hội thánh Đông Thượng cho mượn Hội thánh 30000000   5,248,885,000
 2020-06-01  Hội thánh Dăk Tu I cho muon Hội thánh 50000000   5,248,885,000
 2020-06-01  Hội thánh Đăk Tu II cho mượn Hội thánh 50000000   5,248,885,000
 2020-06-01  Hội thánh Đăk Gô cho mượn Hội thánh 100000000   5,248,885,000
 2020-06-01  cô Y Yat, Đăk Ak 3 dâng Xd Cá nhân 2000000   5,248,885,000
 2020-06-01  cô Y Bươn Đăk Ak 3 dâng Xd Cá nhân 1000000   5,248,885,000
 2020-06-01  Bà Y Ngây Đăk Ak 3 dâng XD Cá nhân 1500000   5,248,885,000
228 2020-06-01  Hội thánh ĐĂK WẤK I cho mượn Hội thánh  100000000  5,348,885,000
229 2020-06-01  thầy Lê Thành Công, tin lành,cho mượn Cá nhân  10000000  5,358,885,000
230 2020-06-08  Ht Bon Ling, HT Plei Monang I & Tđ Ksor Jem dâng Xd Ht & C/nhân  13,550,000  5,372,435,000
 2020-06-08  Truyền đạo Ksor Jem, Phú Thiện đầy tớ Chúa 2000000   
 2020-06-08  Hội thánh Bôn Ling Hội thánh 9000000    
 2020-06-08  Hội thánh Plei Mơ Nang I Hội thánh 2550000   
231 2020-06-08  Bệnh viện chuyên Khoa SC Danang dang XD Tổ chức  100,000,000  5,472,435,000
232 2020-06-10  HT đak Ôn 2, Ht Đăk Dục Lang, Ht Đăk Trấp cho BDA mượn Xd Hội thánh   37,000,000  5,509,435,000
233 2020-06-10  Mục sư Nguyễn Khắc Xuân nộp tiền TV BDA đợt 3 tv BDA  10,000,000  5,519,435,000
234 2020-06-10  Ht Đak Ôn, Ht Đăk Den, Ht Đăk Xây, Ht Peng Blong dâng XD Hội thánh   35,000,000  5,554,435,000
235 2020-06-10  Ban Phụ nữ, Thanh Niên, Thiếu Nhi và HT Đăk trấp cùng thầy LY, gia đình A Breal dâng XD Hội thánh  15,310,000  5,569,745,000
236 2020-06-11  Hội thánh Củ Chi cho BDA mượn để XD Hội thánh  25,000,000  5,594,745,000
237 2020-06-11  Truyền đạo Rcom Djoang, Ia Pa, Gia lai. dâng XD đầy tớ Chúa  1,000,000  5,595,745,000
238 2020-06-11  Gia đình A Ma, A Mi, H'chi dâng XD Gia đình  3,300,000  5,599,045,000
239 2020-06-11  Anh Huỳnh Công Hiệp, Ht Củ Chi cho BDA mượn để XD Cá nhân  4,000,000  5,603,045,000
240 2020-06-16  Hội thánh Củ Chi dâng XD (lần thứ 06) Hội thánh   735,000  5,603,780,000
241 2020-06-16  Bà Lê Hoàng Ru-tơ, Ht Tin Lành, dâng XD Cá nhân  500,000  5,604,280,000
242 2020-06-17  Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung (con MS Tợi) dâng XD Cá nhân  231,700,000  5,835,980,000
243 2020-06-18  Mục sư A Héo chuyển giúp Ht & C/nhân  185,000,000  6,020,980,000
   A Phước, Đăk Wak I dâng XD Gia đình 4000000   
   A Ji, Đăk Wak I dâng XD Gia đình 5000000    
   A Tang, Thiêu, Đăk Wak dâng Gia đình 1000000   
   A Nghĩm, Đăk Wak dâng Gia đình 5000000   
   Hội thánh Kon Iel (Mục sư A Doá) cho Mượn Hội thánh 20000000   
   Hội thánh Peng Xal peng 1 (MS A Thieu) cho mượn Hội thánh 20000000   
   Hội thánh Peng Xal peng 2 (MS A Muk) cho mượn Hội thánh 25000000   
   Hội thánh Peng Xal Peng 3 (MS A Đák) cho mượn Hội thánh 25000000   
   Hội thánh Peng Xal Pêng 4 (Ms A Choong) cho mượn Hội thánh 30000000   
   Hội thánh Long Nang cho mượn Hội thánh 50000000   
244 2020-06-23  Anh chị PHI &Vịnh Ht Lý Thường Kiệt, đà nẵng dâng XD Gia đình  1,000,000  6,021,980,000
245 2020-06-23  thầy cô Truyền đạo Y Phon dâng XD Gia đình  1,000,000  6,022,980,000
246 2020-06-23  thầy cô Truyền đạo A Thuy dâng XD Gia đình  2,000,000  6,024,980,000
247 2020-06-23  anh chị NHẤT & HẠNH dâng XD Gia đình  10,000,000  6,034,980,000

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM