Dâng hiến tháng 7/2020

Stt Ngày Người dâng Nhóm Số tiền Số dư
248 2020-07-07 Gia đình Hồ Văn Vẻ, Ht Xà E, Q/Nam dâng XD Gia đình 1,500,000 6,036,480,000
249 2020-07-07 Gia đình Hồ Thị Hà, HT Xà E, Q/Nam dâng XD Gia đình 800,000 6,037,280,000
250 2020-07-07 Gia đình Hồ Văn Yên, Ht Xà E, Q/Nam dâng XD Gia đình 5,000,000 6,042,280,000
251 2020-07-07 Gia đình Hồ Văn Dương, HT Xà E, Q/nam dâng XD Gia đình 500,000 6,042,780,000
252 2020-07-07 Hội thánh Phước Thành, Quảng nam, dâng XD Hội thánh 839,000 6,043,619,000
253 2020-07-07 Hội thánh Phước Chánh, Quang Nam dâng XD Hội thánh 5,000,000 6,048,619,000
254 2020-07-07 Hội thánh Trà Bồng, Quảng ngãi dâng Xd Hội thánh  10,000,000 6,058,619,000
255 2020-07-07 Gia đình anh chị Phan Thanh Nhật, Sài Gòn. Gia đình 10,000,000 6,068,619,000
256 2020-07-09 Ông bà Jeon Woo Young, BV Đa khoa Segaero Long an dâng XD. Gia đình 100,000,000 6,168,619,000
257 2020-07-15 Hội thánh Đăk Choah, Kon Tum dâng XD Hội thánh 50,000,000 6,218,619,000
258 2020-07-17 Gia đình thầy cô Kvai, H'Táp, Gia-lai dâng XD Gia đình 1,000,000 6,219,619,000
259 2020-07-17 Gia đình Truyền đạo Rcom Djoang, Gia lai dâng XD Gia đình 1,000,000 6,220,619,000
260 2020-07-17 Gia đình Mục sư Rô-Lum, Gia lai dâng XD Gia đình 1,000,000 6,221,619,000
261 2020-07-22 Cô Hương và nhóm Tình Thương TEA Tổ chức 23,300,000 6,244,919,000
262 2020-07-30 Gia đình Mục sư Nguyễn Đại Nguyên dâng XD Gia đình 10,000,000 6,254,919,000
263 2020-07-30 HT Peng Sal Peng điểm 3 nhóm 2 dâng XD Hội thánh 17,500,000 6,272,419,000

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM