Danh sách Dâng hiến và cho mượn tiền tháng 8/2020

264 2020-08-03  HT Long Hải, Bà-rịa Vũng tàu dâng XD Hội thánh  1,445,000  6,273,864,000
265 2020-08-03  thầy Đỗ Anh Tuấn chuyển khoản XD Cá nhân  50,000,000  6,323,864,000
266 2020-08-07  TĐ Nguyễn Chính dâng XD đầy tớ Chúa  5,000,000  6,328,864,000
267 2020-08-13  GĐ BS WOO dâng XD (lần 13) Gia đình  100,000,000  6,428,864,000
268 2020-08-21  Mục sư A Héo chuyển giúp Ht & C/nhân  96,000,000  6,524,864,000
   A Phước, Đăk Wak I dâng XD Gia đình 1000000   
   Hội thánh HLum, Đăkglei cho mượn 2 năm Hội thánh 45000000    
   Hội thánh Đăk Wak II cho mượn 2 năm Hội thánh 50000000   

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM