Dâng hiến tháng 10/2020

Stt Ngày Họ tên Nhóm   Số tiền Số dư
276 2020-10-06 Mục sư Nguyễn Tợi nộp tiền Ht & C/nhân  5,600,000 7,139,500,500
 2020-10-06 Hội thánh Bôn Hoang, Phú Bổn dâng Hội thánh 600000  
 2020-10-06 Gia đình Mục sư Rô Lum, Gia Lai đầy tớ Chúa 2000000   
 2020-10-06 Gia đình Truyền đạo A Ma Dich, Phú Bổn đầy tớ Chúa 1000000  
 2020-10-06 Hội thánh Bôn H'ly dâng Hội thánh 2000000  
277 2020-10-13 HT Bah Leng, HT Marin và ...dâng XD (= tiền 1/10) Ht & C/nhân  12,820,000 7,152,320,500
  Hội thánh Plei Marin dâng XD Hội thánh 10700000  
  Hội thánh Bah Lêng dâng Hội thánh 1120000   
  A Ma Bích, Ht Bah Leng dâng Gia đình 1000000  
278 2020-10-15 hội Truyền Giáo Together Global Missions dâng XD Hội thánh  6,954,000 7,159,274,500
279 2020-10-26 GĐ A Thiệu Ynhiễn, HT Đak Wak 1 dâng XD Gia đình  5,000,000 7,164,274,500

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM