Dâng hiến tháng 11/2020

Stt Ngày Người dâng Nhóm   Số tiền Số dư
280 2020-11-09 HT Lý Thường Kiệt dâng XD Hội thánh   3,000,000 7,167,274,500
281 2020-11-23 Mục sư Hồ Khắc Đàm (TBM) dâng XD đầy tớ Chúa   6,960,000 7,174,234,500
282 2020-11-26 HT Long Hải, Bà-rịa Vũng tàu dâng XD Ht & C/nhân   3,795,000 7,178,029,500

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM