Dâng hiến tháng 12/2020

Stt Ngày Người dâng Nhóm   Só tiền Số dư
283 2020-12-07 HT Củ Chi, HCM dâng XD Hội thánh  1,962,000 7,179,991,500
284 2020-12-07 HT Đăk Jak dâng XD Hội thánh  9,000,000 7,188,991,500
285 2020-12-07 gia đình A Tốp, HT Đak Wak 1 dâng XD Cá nhân  4,000,000 7,192,991,500
286 2020-12-07 Cô Nguyễn Thị Nguyệt, HT Nghĩa Thắng, Quảng Ngãi, dâng XD Cá nhân  200,000 7,193,191,500
287 2020-12-14 Joyful Church, hàn quốc, dâng XD Hội thánh 45000 USD 1,044,450,000 8,237,641,500
288 2020-12-21 cô Shin Ji Hoa, hàn quốc dâng XD Cá nhân  50,000,000 8,287,641,500
289 2020-12-21 Bác sĩ WOO dâng XD Gia đình  5,000,000 8,292,641,500
290 2020-12-21 nhóm KOSIN VN dâng XD Tổ chức  2,300,000 8,294,941,500
291 2020-12-21 Gia đình Mục sư Ngô Đức dâng XD Tổ chức  2,700,000 8,297,641,500
292 2020-12-21 Gia đình ÔB Kim Suk Yung dâng XD Gia đình  4,000,000 8,301,641,500
293 2020-12-21 Gia đình Bs Jeon Woo Young dâng XD Gia đình  1,000,000 8,302,641,500
294 2020-12-21 Kim Min Jee dang XD Cá nhân  2,000,000 8,304,641,500
295 2020-12-21 Cha Sung Jung dâng XD Cá nhân  2,000,000 8,306,641,500
296 2020-12-21 Gia đình Kim Trân Châu dâng hiến XD Gia đình  1,000,000 8,307,641,500
297 2020-12-23 Gia đình Mục sư Won Young Chil dâng Xd Gia đình  1,000,000 8,308,641,500
298 2020-12-28 Ksor Quốc, HT Plei Marin dâng 1/10 XD Gia đình  20,000,000 8,328,641,500
299 2020-12-29 HT Plei Marin, Gia Lai dâng XD Hội thánh  2,800,000 8,331,441,500
300 2020-12-29 Cha Sung Jung dâng XD lan 2 Cá nhân  21,000,000 8,352,441,500
301 2020-12-29 Kim Min Jee dang XD lan 2 Cá nhân  21,000,000 8,373,441,500
302 2020-12-29 ÔB Kim Suk Yung, Nam Hang Gi dâng XD Gia đình  420,000,000 8,793,441,500
303 2020-12-30 Gia đình A Tâng, HT Đak Wak I, dâng XD Gia đình  3,000,000 8,796,441,500

(Theo: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM