Danh sách dâng hiến và cho mượn tháng 1/2020

No Ngày   Người dâng Nhóm   Số tiềnvnd)
154 2/1//2020  Hội thánh Bê-rê, KonTum, Gđ A Mốt
và Mục sư Nguyễn Bá Quang dâng XD
HT và c nhân  13,000,000
   Hội thánh Bê-rê, KonTum Hội thánh 10,000,000  
   Gđ A Mốt dâng Xd Gia đình 1,000,000 
   Mục sư Nguyễn Bá Quang dâng XD Mục sư 2,000,000 
155 2/1//2020  Ông Bà Kim Trân Châu dâng XD lần 9 Gia đình  10,000,000
156 7/1//2020  Mục sư Nguyễn Khắc Xuân, thầy A Gưng
và sinh viên Hàn quốc dâng XD
HT và c nhân  14,316,000
   Sinh viên Hàn Quốc ban ngành 2316000  
   thầy A Gưng Gia đình 2000000 
   Mục sư Nguyễn Khắc Xuân,   tv BDA 10000000 
157 2020-01-14  Ông Kim Chang Sik dâng xây dựng Cá nhân  200,000,000
158 2020-01-14 68 thầy A Tàu Phước sơn Gia đình  1,000,000
159 2020-01-14  Hội thánh Đăk Tâng Hội thánh  2,000,000
160 2020-01-14 23/3 Gia đình Nay Chin Gia đình  1,000,000
161 2020-01-14 24/3 Gia đình Ksor Sơm Gia đình  150,000
162 2020-01-14 25/3 Gia đình Hồ A Trọng Gia đình  200,000
163 2020-01-14 26/3 Gia đình Hồ A Ta Gia đình  200,000
164 2020-01-14 27/3 Gia đình Hồ Văn Thái Gia đình  100,000
165 2020-01-14 28/3 Gia đình Hồ Văn Bồng Gia đình  100,000
166 2020-01-14 29/3 Gia đình Hồ Văn A Xai Gia đình  100,000
167 2020-01-14 39/3 Gia đình A Cường, Đăk Tum Gia đình  3,000,000
168 2019-04-11 42/3 Hội thánh Trà Thủy I Hội thánh  500,000
169 2020-01-14 47/3 Hội thánh Củ Chi, tp Hồ Chí Minh Hội thánh  1,130,000
170 2020-01-14 45/3 Đ/nhóm Mơ Năng I, Kim tân, Ia Pa, Gialai Hội thánh  630,000
171 2020-01-14 46/3 cô Truyền đạo Rmah Biêr, Gialai Cá nhân  700,000
172 2020-01-14 40/3 Gia đình A Cháu, Đăk Chỏah Gia đình  5,000,000
173 2020-01-14 1/4. Hội thánh Sự Phục vụ, Tp Dae Gu, Hàn quốc Hội thánh  5,000,000
174 2020-01-14  Hội thánh Lý Thường Kiệt đợt 10   5,700,000
 2020-01-14 71 Vợ chồng Phít + Trắng Gia đình 500000 
 2020-01-14 72 Vợ chồng Phi + Vịnh Gia đình 500000 
 2020-01-14 73 chị Phạm Thị Trinh Gia đình 500000 
 2020-01-14 74 Vợ chồng Phi + Vịnh Gia đình 500000 
 2020-01-14 76 chị Minh Tâm Gia đình 200000 
 2020-01-14 77 Vợ chồng Phi + Vịnh Gia đình 500000 
 2020-01-14 78 Bùi Thị Phúc Gia đình 2000000 
 2020-01-14 79 Diệp Phước + Ân Gia đình 1000000 
175 2020-01-14 75 Thầy A Thuy Gia đình  5,000,000
176 2020-01-14 43/3 Hội thánh Hòa Hải Hội thánh  3,870,000
  1 Ô Bà Mục sư Trần Thanh Hải Gia đình 2000000  
  2 Ông Mai Văn Lương Gia đình 500000 
  3 Cô Mai Dũng Gia đình 70000 
  4 Vợ chồng Như Tú Gia đình 200000 
  5 Cô Thủy Gia đình 200000 
  6 Duy Tân Cá nhân 500000 
  7 Việt Đường Cá nhân 200000 
  8 Hồng Ngọc Cá nhân 200000 
177 2020-01-14  Hội thánh Peng Siel II   5,000,000
 2020-01-14 35/3 Gia đình A Dũng, Peng Siel II Gia đình 1000000 
 2020-01-14 36/3 Gia đình A Phán Pêng Siel II Gia đình 2000000 
 2020-01-14 37/3 Gia đình A Pẻl, Peng Siel II Gia đình 1000000 
 2020-01-14 38/3 Gia đình A Miến, Peng Siel II Gia đình 1000000 
178 2020-01-14 41/3 Mục sư Nguyễn Thanh, Quảng Ngãi Gia đình  2,000,000
179 2020-01-14 54/3 Mục sư A Héo, Đăk Wấk I tv BDA  5,000,000
180 2020-01-14 48/3 Gia đình A Biểu, Pêng Siêl II Gia đình  1,000,000
181 2020-01-14  Hội thánh ĐĂK WẤK I Hội thánh  10,000,000
  30/3 Gia đình A Su Gia đình 1000000 
  31/3 Anh Hòa, Phòng Nội vụ huyện Đăkglei  1000000 
  32/3 Gia đình A Na Lũy Đăk Wấk I Gia đình 4000000 
  33/3 Gia đình A Nhơn, Đăk Wấk I Gia đình 3000000 
  34/3 một Gia đình tại Đăk Wấk Gia đình 1000000 
182  44/3 Gđ Văn Thông +Trâm Anh, Hòa Hải Gia đình  1,000,000
183  50/3 Gia đình A Thiu, Pêng Siel II Gia đình  2,000,000
184  49/3 Mục sư A Klon, Long Nang Gia đình  1,500,000
185  51/3 Gia đình A Tiên, Pêng Siel II  Gia đình  1,000,000
186  52/3 Gia đình A Quốc, Đăk Wấk I Gia đình  1,000,000
187  53/3 Gia đình A Jét, Đăk Wấk I Gia đình  500,000
188 16/1/2020  Ông bà Phu + Lê dâng Xd Gia đình  1,000,000
189 17/01/2020  Cô Ngô Kim Liên chuyển 10K USD của
Hội Thánh AnYang Feil dâng XD
Hội thánh  231,000,000
190 20/01/2020  Trưởng lão Bae Chang Ho, Hàn quốc
dâng XD Trụ sở Giáo hội
Gia đình  4,626,000
191 31/1/2020  Mục sư Nguyễn Quang Minh, Hoa Kỳ Gia đình  57,825,000

Trong đó: Khoản 189,190 ông Bae dâng trước 4,626,000 VND và Cô Kim Liên chuyển 231,000,000(10.000 usd) sau

Id Ngày Người dâng   Số tiền
 189$190   Bae Chang Ho $ 7,656 176,723,448
  Park Seon-wook $1,276 29,453,908
  Han Minyoung $ 1,276 29,453,908
  Tổng mục 189,190 $10,208 235,626,000

(Nguồn: Danh sách Hội Thánh Và Tín Hữu dâng hiến xây dựng Cơ sở Trung Ương Giáo Hội Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Việt Nam Ngày 30/03/2021)

   
© VCM